IK GEEF TOELATING MIJN REKENING TE DEBITEREN:

Bank

N° Bankrekening:Bankrekening Nº

Ik geef toelating mijn rekening te debiteren


Creditkaart

Creditkaart verval lopende rekening(mm/jj)

Een gift:
Een gift: :Naam-Voornaam

Identiteitskaart: :

Adres-Nummer: :
Land::

Stad:

Telefoon:

Gsm:

Fax:
Postnummer
E-mail adres: