>>Home>>Activiteiten

 
estatutos

ACTIVITEITEN BELGIË:

De Stichting Charlotte organiseert in samenwerking met Latijns-Amerikaanse verenigingen gevestigd in België activiteiten om de integratie te bevorderen. Dit zijn onze activiteiten:

a- De Stichting Charlotte wil bijdragen aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs via afstandsonderwijs met gebruik van de nieuwste technologieën.

In het onderwijsaanbod zijn begrepen:

  • een basisprogramma afstandsonderwijs (cyclus van drie jaar)
  • een gediversifieerd programma afstandsonderwijs (cyclus van drie jaar met drie verschillende mogelijkheden van diploma)
  1. Bachelormodule wetenschappen
  2. Bbachelormodule techniek en informatica
  3. Bachelormodule culturele en sociale promotie - Stichting Charlotte wil het toerisme in Ecuador promoten en verstrekt informatie aan toeristen die naar Ecuador op reis gaan.

b- Betreft kunst en cultuur wil de Stichting Ecuadoriaanse kunstschilders promoten door het organiseren van exposities met de steun van de Ambassade van Ecuador in België.

c- De Stichting zoekt mensen die peter of meter van een kansarm kind in Ecuador willen worden. Dankzij hun financiële steun geven zij een kind de kans op een beter leven en een betere toekomst.

d- De Stichting informeert de peters en meters over alle ontwikklingen van het kind vanaf hun prille levensstart tot het moment waarop ze hun leven in eigen handen kunnen nemen.

BELGISCHE PROJECTEN

ONDERWIJSPROJECT

- OPRICHTING VAN EEN BIBLIOTHEEK

In samenwerking met verschillende uitgeverijen zullen er boeken ingezameld worden om een Latijns-Amerikaanse bibliotheek op te richten in Brussel.  Langs deze weg kunnen kinderen meer kennis vergaren over hun cultuur en de Latijns-Amerikaanse literatuur waardoor ze hun afkomst beter leren kennen.  Bovendien verleent dit project de Latijns-Amerikaanse gemeenschap toegang tot boeken in de Spaanse taal.

- SAMENWERKING MET VERSCHILLENDE HUISWERKSCHOLEN IN BRUSSEL

Over het algemeen ondervinden Latijns-Amerikaanse kinderen problemen wanneer ze huistaken moeten maken, waardoor ze minder goed presteren op school.

De huiswerkscholen kunnen de kinderen helpen om hun prestaties op een normaal niveau te brengen.  Zo worden psychosociale problemen op school verholpen die het gevolg zijn van een minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van Belgische kinderen.

AFSTANDSONDERWIJS:

- BASISCYCLUS EN GEDIVERSIFIEERDE CYCLUS

Dit programma geeft mensen met een onderwijsachterstand de mogelijkheid om hun studies af te ronden.  Het richt zich vooral tot mensen die omwille van emigratie de schoolbanken voortijdig hebben moeten verlaten, tot mensen met beperkte economische middelen en volwassen migranten.  

- Onderwijsaanbod

Basiscyclus: online afstandsonderwijs van drie jaar
Gediversifieerde cyclus: online afstandsonderwijs van drie jaar met drie afstudeermogelijkheden:

  • Diploma secundair onderwijs: Wetenschappen
  • Diploma secundair onderwijs: Informaticatechnicus
  • Diploma secundair onderwijs: Culturele en sociale promotie

Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de Ecuadoriaanse stichting FUVIA die de virtuele school “Colegio Virtual Iberoamericano” in Quito beheert. 

- CURSUS FRANS EN NEDERLANDS

Stichting Charlotte werkt samen met verschillende scholen voor Frans en Nederlands opdat Latijns-Amerikaanse immigranten de Belgische landstalen leren.  Op die manier kunnen zij toegang krijgen tot betere banen in dit land en zich beter aanpassen en integreren in de Belgische samenleving. 

Zo zullen er ook meerdere samenwerkingsakkoorden worden afgesloten met de verschillende talenscholen en zal de Latijns-Amerikaanse immigrant worden voortgeholpen met heldere en precieze informatie over het cursusaanbod.

- ORGANISATIE VAN EEN INFORMATICACURSUS

In samenwerking met verschillende bedrijven die onze projecten steunen, voorzien we de oprichting van een computercentrum voor Latijns-Amerikaanse kinderen en volwassenen zodat zij hun informaticakennis kunnen verbeteren.

Er zullen korte cursussen voorzien worden.  De cursussen voor kinderen zullen ingericht worden op de vrije woensdagnamiddag.  Door middel van Nederlandse programma’s brengt deze cursus de kinderen een betere talenkennis bij, wat onmisbaar is voor een betere toekomst. 

GEZONDHEIDSPROJECT

- TANDARTSBEZOEK
Een ander project van de Stichting bestaat uit medische bijstand.  Aangezien veel Latijns-Amerikanen in België geen gezondheidsverzekering hebben, voelden we de noodzaak aan om de kinderen te helpen bij het tandartsbezoek.  In samenwerking met de Ecuadoriaanse tandartsen gevestigd in Brussel zal tandheelkundige bijstand worden verleend aan de kinderen die lid zijn van de sportclub Safari en aan alle kinderen van de Latijns-Amerikaanse gemeenschap.  Op die manier worden de ouders gestimuleerd tot het tandartsbezoek dat minimaal één keer per jaar dient plaats te vinden.  Vele ouders slagen er immers niet in om hun kinderen regelmatig door de tandarts te laten onderzoeken wegens de hoge kostprijs.

Er zullen ook voordrachten en praktische raadgevingen gegeven worden ter verbetering van de mondhygiëne waardoor er een betere relatie kan opgebouwd worden met de tandarts en de vaakvoorkomende vrees voor de tandarts kan weggenomen worden.

Onze oprechte dank aan de tandarts Paul Orteja voor zijn hulp en medewerking in ons project rond het tandartsbezoek.

KUNST EN CULTUUR PROJECT

- SCHILDERSATELIER INTI (Zonnegod)

Deze cursus wordt ingericht met de hulp van de Ecuadoriaanse schilder Victor Barros die al 14 jaar ervaring heeft in het vak en gevestigd is in Brussel.  Hij werkte samen met zijn vriendin Blanche Desmarets, een schilderes en beeldhouwster die geboren is in Parijs en zich vestigde in Sint Gillis.  Zij onderwees vakken als ontwerp en vormgeving aan verschillende scholen in het Brusselse.  Zij schilderde en maakte beeldhouwwerken uit brons en klei die zij “Force et Beauté” ofwel “Kracht en Schoonheid” noemde in het atelier van Maison Loisir.  Het was haar droom om samen met haar eeuwige vriend Victor Barros dit atelier te behouden. 

Om haar werk voort te zetten, willen wij een schilder- en beeldhouwcursus organiseren voor kinderen tussen 10 en 14 jaar die plaatsvindt op zaterdagvoormiddag van 9.30u tot 12.30u.  Aan de deelnemende kinderen wordt er een versnapering aangeboden. 

Het is de bedoeling om de Latijns-Amerikaanse kinderen door de schilder- en beeldhouwkunst de mogelijkheid te bieden om een aangename voormiddag door te brengen.  Ze kunnen er spelenderwijs kleuren ontdekken en figuurtjes maken terwijl ze nieuwe vrienden en vriendinnen ontmoeten.  Deze cursus stelt de moeders in staat om te genieten van een vrije voormiddag om boodschappen te doen of het huishouden te organiseren.  Deze activiteit brengt afwisseling in de dagdagelijkse schooltaken doorheen de week en kan de kinderen het plezier doen om iets anders te leren dan wat ze op de schoolbanken zien. 

Er zullen ook cursussen georganiseerd worden tijdens de vakantiemaanden juli en augustus. 

Onze dank gaat uit naar de schilder Victor Barros voor de hulp die hij ons verstrekt in het project rond schildersatelier Inti.

- AMBACHTELIJKE CURSUSSEN

Er zullen cursussen worden gegeven over Ecuadoriaanse ambachten met als doel onze cultuur te behouden.  Deze lessen zijn toegankelijk voor zowel Latijns-Amerikaanse kinderen en volwassenen, als andere geïnteresseerden die onze kunst en ambachten willen leren kennen.  Deze cursussen zullen worden gegeven door verschillende Ecuadoriaanse ambachtslui gevestigd in België. 

- CURSUS FOLKLORISTISCHE DANSEN UIT ECUADOR

In samenwerking met de dansgroep Warataqui die bestaat uit Ecuadorianen in België, zullen er verschillende danscursussen georganiseerd worden met als doel de Ecuadoriaanse cultuur te behouden.

- PROJECT VOOR TOERISME

Een van de doelstellingen van de Stichting is het toerisme naar Ecuador promoten in België door middel van de steun van twee reisbureaus: ‘Travel Gallery’ in Brussel en ‘Aventura Total Mayorista de Turismo’ in Ecuador (Guayaquil).

Er zal een databank worden bijgehouden van alle rondreizen naar Ecuador.  Zo zal ook de nodige informatie worden verstrekt aan toeristen om mogelijke reizen naar ons land uit te stippelen.  In samenwerking met de ambassade van Ecuador in België zullen er ook evenementen en beurzen worden georganiseerd die het toerisme naar Ecuador promoten. 

- ECUADORIAANSE KOOKCURSUSSEN

Dit project dient om de Belgische gemeenschap kennis te laten maken met onze Ecuadoriaanse gastronomie en hen te laten proeven van onze verschillende typische gerechten.  Dit is een hulp voor de Belgische toeristen die ons land bezoeken.  Ze zullen zich immers vertrouwd voelen met onze bevolking en een ander land leren kennen.  Deze lessen zullen gegeven worden door Ecuadoriaanse koks die gevestigd zijn in België.

SOCIAAL PROJECT

- SCHENKING VAN MEUBELS EN KLEDIJ

Stichting Charlotte ontvangt giften in de vorm van meubels en kledij van verschillende instellingen en personen binnen de Belgische gemeenschap.  Deze worden herverdeeld onder de Latijns-Amerikaanse gemeenschap.

Voor een betere verdeling van meubels en kledij werken wij samen met de verschillende afgevaardigden van de Evangelische en Katholieke kerk in Brussel.  Op deze manier kunnen de mensen worden geholpen die deze sociale hulp nodig hebben. 

- ADMINISTRATIEVE EN JURIDISCHE HULP

De Latijns-Amerikaanse gemeenschap in België mist informatie en kennis van de Belgische wet, de plichten en wat toegelaten is.  Daarom vinden wij het nodig om voordrachten en seminaries te organiseren die kunnen bijdragen tot een betere kennis hieromtrent wat leidt tot een betere aanpassing in het gastland dat in de toekomst de Latijns-Amerikaanse gemeenschap beter kan vertegenwoordigen. 

Deze hulp zal totstandkomen dankzij de samenwerking van de verschillende juridische instellingen rond de sociale zekerheid. 

- CURSUSSEN ROND SOCIALE ORIËNTATIE

Met hulp van een maatschappelijke assistente wordt er voorzien in verschillende seminaries en voordrachten over de sociale zekerheid, tewerkstelling en administratieve procedures, overmakingen en persoonlijke financiën, huisvesting, gezondheidszorg en voorlichting voor families.

- SPORTPROJECT

Een ander project van Stichting Charlotte bestaat erin kinderen aan te moedigen om aan sport te doen, zoals bijvoorbeeld voetbal.  Op die manier kunnen zij nieuwe vrienden maken uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen en Spaans spreken.  Ons doel is ervoor te zorgen dat zij hun moedertaal niet verliezen, ervaringen kunnen uitwisselen terwijl ze aan sport doen en de identiteit van hun land van herkomst bewaren.  Op die manier kan ook een betere integratie in het gastland België bereikt worden. 

Er werden sportuniformen geschonken aan de sportclub Safari in Brussel die is samengesteld uit kinderen tussen 9 en 16 jaar met de Latijns-Amerikaanse nationaliteit.  In de zomer zullen zij deelnemen aan de Latijns-Amerikaanse voetballiga. 

Dit alles werd totstandgebracht dankzij Latijns-Amerikaanse voetbalinstructeurs die het voetbalvakantiecentrum organiseren.  Op die manier kunnen de deelnemende kinderen een betere kennis en kunde vergaren van deze sport en eveneens een week vakantie doorbrengen.  Dit project zal plaatsvinden in Ottigny tijdens de vakantiemaanden juli en augustus. 

bon is het Brussels onthaalbureau voor mensen van andere origine. Pas in België, of al enige tijd? Iedereen die zich wil inburgeren is bij bon aan het juiste adres.

> je bent:
• ingeschreven in een Brusselse gemeente
• vreemdeling of Belg geboren in het buitenland

> bon biedt een speciaal voor jouw ontworpen programma aan:

• een cursus Maatschappelijke Oriëntatie: juiste en actuele informatie over leven en wonen in Brussel (in het Frans, Engels, Arabisch, Turks, Russisch, Farsi, Spaans, Tibetaans…)
• een intensieve basiscursus Nederlands • een begeleiding naar opleiding en tewerkstelling
• individuele begeleiding naar meer autonomie en sociale participatie en/of studies

> voordelen:

• dankzij jouw deelname vindt je vlotter de weg in de Belgische samenleving
• nieuwe cursussen starten om de 2 maanden
• het programma is gratis en leidt tot een inburgeringsattest

Welkom in één van onze bureaus voor een kennismaking, wat meer informatie of een inschrijving!

bon Brussel
P. De Champagnestraat 23
1000 Brussel
T 02- 501 66 80

bon Schaarbeek Collignonplein 4
1030 Schaarbeek
T 02-231 10 01

bon Molenbeek
Werkhuizenstraat 38
1080 Sint Jans Molenbeek
T 02-411 35 01

- ACTIVITEITEN ECUADOR

Stichting Charlotte zal programma’s   opstellen rond bepaalde thema’s  zoals:

Kunst, Cultuur, Recreatie, Opvoeding, Gezondheid, Sociale diensten, Milieu; Ontwikkeling; Mensenrechten en/of Burgerrechten; Filantropie en vrijwilligerswerk.

Bijdragen aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de meest behoeftige bevolkingsgroepen, door omstandigheden te creëren die hen in staat stellen de sociale onrechtvaardigheid en de onderontwikkeling te overwinnen.

De leden van de Stichting tesamenbrengen en ze versterken, mits technische assistentie, en opleiden zodat zij in staat zijn ontwikkelingsprogramma’s te implementeren in de sector van de micro-ondernemingen die de basisorganismen ondersteunen.

Het hoofdkantoor van de Stichting Charlotte in gevestigd in Ecuador en kent haar vertegenwoordiging in België om de verschillende projecten voor Ecuador van hieruit te coordineren.

 

 


© Fundación Charlotte, 2006 Contacten Webmaster Intro