>>Home>>Doelstellingen

 
estatutos

DOELEINDEN:

a. Projecten ter bevordering van het sociaal welzijn ontwikkelen, tenuitvoerleggen en controleren, ten voordele van de kwetsbare bevolkingsgroepen die ingezetenen zijn van de Republiek Ecuador.

b. Sociaal onderzoek ten voordele van maatschappelijk kwetsbare groepen zoals kinderen, bejaarden, alleenstaande moeders gehandicapten enz. stimuleren, promoten en financieren.

c. Criteria vooropstellen en bepalen inzake de toewijzing van fondsen voor sociale welzijnsprogramma’s die als doel hebben de levenskwaliteit van de mensen in Ecuador te verbeteren;

d. Micro-ondernemingsprojecten promoten, ontwikkelen en financieren ten voordele van alleenstaande moeders en families met sociaal-economische problemen;

e. Beheer en administratie van de programma’s en fondsen die de stichting worden toegekend, en in het bijzonder van de fondsen verkregen uit internationale leningen ten voordele van het sociaal welzijn. De stichting garandeert de vervulling van de voorwaarden, de programmering, structurering en bepaling van de termijnen van de projecten die voor de respectieve leningen in aanmerking zijn gekomen;

f. Opleidingen en vormingsprojecten ter verbetering van de levenskwaliteit van kinderen, jongeren en risicogroepen ontwikkelen, opstarten, beheren en administreren

 

 


© Fundación Charlotte, 2006 Contacten Webmaster Intro