>>Home>>Statuten

 
estatutos

STATUTEN:

Onder de officiële benaming van onze stichting, “Charlotte”, zullen alle juridische en administratieve handelingen verricht worden; hebbende als wettelijk kader de juridische verplichtingen van kracht in deze statuten.

BESTAANSDUUR

Het bestaan van de stichting is van onbepaalde duur. Zij kan evenwel beëindigd worden door Vrijwillige ontbinding van haar leden of ten gevolge van wettelijke redenen.

LEDEN

De leden van de Stichting zijn diegenen die de Akte van Oprichting onderschrijven en diegenen die geaccepteerd werden door de Algemene Vergadering.
Er zijn twee soorten leden:

MANDATARISSEN.- De stichters en diegenen die later toetreden, na vervulling van de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Vergadering.

ERELEDEN.- De natuurlijke personen of rechtspersonen die dit erelidmaatschap toegewezen kregen ter erkenning van hun bewezen diensten aan de Stichting.

 


© Fundación Charlotte, 2006 Contacten Webmaster Intro