>>Home>>Presentatie

 
estatutos

VOORSTELLING

"De stichting “Fundación Charlotte” is een vereniging zonder winstoogmerk. Ze werd op 11 november 2005 opgericht volgens het overeenkomstnummer 0416 van het Ministerie van Sociaal Welzijn van Ecuador.

Het doel van deze stichting is het programmeren, tenuitvoerleggen en controleren van projecten ter bevordering van sociaal kwetsbare bevolkingsgroepen in Ecuador zoals kinderen, bejaarden, alleenstaande moeders, gehandicapten, enz.

STATUTEN

Onder de officiële benaming van onze stichting, “Charlotte”, zullen alle juridische en administratieve handelingen verricht worden; hebbende als wettelijk kader de juridische verplichtingen van kracht in deze statuten.

BESTAANSDUUR

Het bestaan van de stichting is van onbepaalde duur. Zij kan evenwel beëindigd worden door Vrijwillige ontbinding van haar leden of ten gevolge van wettelijke redenen.

LEDEN

De leden van de Stichting zijn diegenen die de Akte van Oprichting onderschrijven en diegenen die geaccepteerd werden door de Algemene Vergadering. Er zijn twee soorten leden:

MANDATARISSEN

De stichters en diegenen die later toetreden, na vervulling van de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Vergadering.

ERELEDEN

De natuurlijke personen of rechtspersonen die dit erelidmaatschap toegewezen kregen ter erkenning van hun bewezen diensten aan de Stichting

 


© Fundación Charlotte, 2006 Contacten Webmaster Intro